(Ctrl+K товчоор фонт солино)
Адармаатай Үсэгнүүд Бичих
 • Е е - Ye ye
 • (эерэг - eyereg)
 • Ц ц - C c
 • (цэцэн - cecen)
 • Ё ё - Yo yo
 • (хоёр - hoyor)
 • Ч ч - Ch ch
 • (чулуу - chuluu)
 • Ю ю - Yu yu
 • (юм - yum)
 • Ш ш - Sh sh
 • (шавар - shavar)
 • Я я - Ya ya
 • (баяр - bayar)
 • Щ щ - Shc shc
 • Й й - I i
 • (аймгийн - aimgiin)
 • Ы ы - Y y эсвэл I' i'
 • (ойрын - oiryn, oi'ri'n)
 • Ө ө - Q q эсвэл O' o'
 • (өдөр - o'dor, qdqr)
 • Ь ь - ' дан хашилт
 • (таньд - tan'd)
 • Ү ү - W w эсвэл U' u'
 • (зүлгүүр - zu'lguur, zwlgwwr)
 • Ъ ъ - ` хазгай хашилт
 • (харъя - har`ya)
 • тс, сх, цх - \ урагшаа ташуу зураас хэрэглэж холбоо үсгүүдийг таслана
 • (татсан - tat\san, хусхан - hus\han, бяцхан - byac\han)